ท่าทางออกกำลังสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดปอด ในท่านั่ง ยังไม่มีการให้คะแนน

ผู้ป่วยหลังผ่าตัดมะเร็งปอดที่ต้องฟื้นฟูสมรรถภาพของปอด และระบบทางเดินหายใจ หลังจากที่ผู้ป่วยได้ฝึกวิธีการหายใจแบบใช้กระบังลมได้อย่างถูกวิธีกันแล้ว ลำดับถัดมาเป็น การออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูร่างกาย โดยจะเริ่มที่ระดับเริ่มต้นก่อน เป็นการออกกำลังกายในท่านั่ง เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นออกกำลังกายหรือผู้ป่วยที่มีอาการเวียนศีรษะ หรือมีปัญหาในการทรงตัว การออกกำลังกายแบบท่านั่ง เป็น step แรก ระดับเริ่มต้น ใช้แค่เก้าอี้เป็นอุปกรณ์สามารถทำได้ขณะที่ผู้ป่วยพักฟื้นที่บ้าน

สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดปอดเพื่อฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรง หากทำได้สักระยะแล้ว ก็สามารถเพิ่มระดับในการออกกำลังกายจากท่านั่งเป็นท่ายืน หากในขณะที่ออกกำลังกายหากมีอาการผิดปกติ เช่น มีอาการหน้ามืด เวียนหัว หายใจลำบาก หรือเจ็บบริเวณแผลผ่าตัด ควรหยุดการออกกำลังกายและควรปรึกษาแพทย์

กรุณาให้คะแนน