แนวทางประเมินระยะของโรคมะเร็งปอด 4.5/5 (6)

          มะเร็งปอด สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายระยะ โดยการประเมินระยะของโรคนั้นเพื่อกำหนดแนวทางในการรักษา ความร้ายแรงของโรค และการกระจายตัวของก้อนมะเร็งไปยังอวัยวะต่าง ๆ  รวมถึงใช้ในการพยากรณ์โรคด้วย

ระยะของ มะเร็งปอด แบ่งได้กี่ระยะ

ระยะของโรคมะเร็งปอด

ทำไมต้องมีการประเมิน ระยะของโรคมะเร็งปอด

          หากสามารถประเมินระยะของโรคมะเร็งได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ว่าระยะการแพร่กระจายของก้อนเนื้ออยู่ที่จุดไหน ซึ่งจะทำให้แพทย์วินิจฉัยแนวทางการรักษาได้อย่างตรงจุด มีประสิทธิภาพดี ก็จะสามารถทำให้หายขาดจากโรค หรือสามารถยืดอายุของของผู้ป่วยได้

Tags: , , ,

กรุณาให้คะแนน