เลิกสูบบุหรี่ ดีอย่างไร หยุดเสี่ยง ลดโรค เพื่อสุขภาพ NAN/5 (44)

เลิกสูบบุหรี่ หยุดเสี่ยง ลดโรค

การสูบบุหรี่ แม้จะเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายในทุกประเทศ แต่กลับเป็นสิ่งที่ละเมิดสิทธิของคนรอบข้างผู้สูบโดยเฉพาะในด้านสุขภาพ นอกจากผู้สูบจะมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งหลายชนิดด้วยตนเองแล้ว ผู้คนรอบข้างผู้สูบก็ยังได้รับสารพิษหลายชนิดที่อยู่ในควันบุหรี่เข้าไปด้วย ซึ่งก่อให้เกิดได้ทั้งโรคในระบบทางเดินหายใจ โรคทางระบบเลือด เกิดอาการคลื่นไส้ ปวดศีรษะ ระคายเคืองเยื่อบุต่าง ๆ ของร่างกาย และหากมีโรคประจำตัวอยู่แล้ว เช่น  โรคหอบหืดหรือภูมิแพ้ ก็จะทำให้อาการของโรคนั้นกำเริบขึ้นมาได้อีกด้วย หากสามารถ เลิกสูบบุหรี่ ได้ตั้งแต่วันนี้ ก็จะทำให้ทั้งตัวผู้สูบเองและคนรอบข้างมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้

การสูบบุหรี่นั้นกลายเป็นหนึ่งในปัญหาสังคมที่องค์กรณ์ต่าง ๆ ตระหนักถึงเป็นอย่างดี และพยายามรณรงค์ให้ผู้สูบ ลด ละ เลิกสูบบุหรี่กันอยู่เสมอ แม้กระทั่งองค์กรณ์ใหญ่อย่างองค์การอนามัยโลก ก็ยังได้จัดวันงดสูบบุหรี่โลกขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนเห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้มากขึ้นเช่นกัน

เลิกสูบบุหรี่ ดีอย่างไร

 

สำหรับผู้ที่ยังสูบบุหรี่อยู่นั้น ความพยายามในการ เลิกสูบบุหรี่ อาจจะเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เพราะผู้สูบหลายคนก็พยายามลองเลิกบุหรี่ด้วยตนเองมาแล้วหลายครั้ง แต่ก็ยังไม่สามารถเลิกได้ หากได้รับคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์ของคลินิกเลิกบุหรี่ ก็อาจจะช่วยให้ความพยายามครั้งต่อไปประสบความสำเร็จขึ้นมาได้ เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวผู้สูบเอง และผู้คนรอบข้างอีกด้วย

Tags: , , ,

กรุณาให้คะแนน