กว่าจะมียามะเร็ง ยังไม่มีการให้คะแนน

กว่าจะมียามะเร็ง นักวิจัยต้องผ่านอะไรมาบ้าง

หลังจากผ่านอุปสรรคและเวลามากว่า 30 ปี เมื่อมียามะเร็ง การรักษาโรคมะเร็งก็มีความก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างมาก จากผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ส่วนมากจะอยู่ได้ไม่ถึง 6 เดือน ก็เริ่มมีเวลาที่เพิ่มมากขึ้น จากหลักเดือนก็กลายไปเป็นหลักปี และมีการหายจากโรคมะเร็งกันได้อย่างที่เห็นในปัจจุบัน

กรุณาให้คะแนน