การส่องกล้องหลอดลม (Flexible Bronchoscopy)

การส่องกล้องขนาดเล็กเข้าไปในทางเดินหายใจ ผ่านทางจมูกหรือช่องปากเพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคหรือรักษาโรคทางระบบการหายใจ

โครงการวิจัยทางเลือกของผู้ป่วยโรคมะเร็ง

โครงการวิจัยในโรคมะเร็ง เป็นการศึกษาแนวทางการรักษาใหม่เพื่อเปรียบเทียบกับการรักษาที่มีอยู่เดิม

การตรวจอัลตร้าซาวด์หลอดลมสำหรับผู้ป่วย

การตรวจอัลตร้าซาวด์หลอดลมสำหรับผู้ป่วย มีขั้นตอนอย่างไร และมีวิธีเตรียมความพร้อมก่อนอัลตร้าซาวด์อย่างไรได้บ้าง

การผ่าตัดมะเร็งปอดโดยการส่องกล้อง

การผ่าตัดมะเร็งปอดโดยการส่องกล้อง เทคโนโลยีใหม่ในการรักษา ที่ใช้ในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งระยะแพร่กระจายไปที่เยื่อหุ้มปอดหรือเยื่อหุ้มหัวใจ

การรักษามะเร็งปอดด้วยรังสีรักษา

การรักษามะเร็งปอดด้วยรังสีรักษา ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ขั้นตอนการรักษาเป็นอย่างไร และอาจจะเกิดผลข้างเคียงอะไรขึ้นได้บ้าง

การบริหารทรวงอกด้วยตนเอง

การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดด้วยการออกกำลังกายเป็นวิธีการรักษาที่สำคัญอย่างยิ่งในผู้ป่วยโรคนี้ โดยเฉพาะการออกกำลังกายด้วยตนเองที่บ้าน

การดูแลตนเองระหว่างได้ยาภูมิคุ้มกันบำบัด

เป้าหมายการรักษามะเร็งระยะสามที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ และระยะลุกลาม (ระยะที่สี่) คือการเพิ่มระยะรอดชีพ และคุณภาพชีวิต ด้วยยาเคมีบำบัด
อ่านต่อ 4.93/5 (14)