การส่องกล้องหลอดลม (Flexible Bronchoscopy)

การส่องกล้องหลอดลมปอด (flexible bronchoscopy) คือ การส่องกล้อง ขนาดเล็กเข้าไปในทางเดินหายใจซึ่งได้แก่ หลอดลมใหญ่และหลอดลมขนาดเล็ก ผ่านทางจมูกหรือช่องปาก

อ่านต่อ 4.86/5 (22)
โครงการวิจัยโรคมะเร็ง

โครงการวิจัยในโรคมะเร็ง ทางเลือกของผู้ป่วยโรคมะเร็ง

โครงการวิจัยในผู้ป่วยโรคมะเร็ง จึงเป็นการศึกษาถึงแนวทางการรักษาใหม่ เพื่อเปรียบเทียบกับการรักษามาตรฐานที่มีอยู่เดิม ที่จำเพาะกับชนิดของมะเร็ง หรือร...
อ่านต่อ 4.83/5 (12)

การตรวจอัลตร้าซาวด์หลอดลมสำหรับผู้ป่วย

การตรวจอัลตร้าซาวด์หลอดลมเป็นการตรวจตามปกติประจำโดยใช้ท่อที่มีความยืดหยุ่นที่ส่วนปลายของท่อมีหัวตรวจอัลตร้าซาวด์สำหรับถ่ายภาพต่อมน้ำเหลืองในช่องอกแ...
การผ่าตัดมะเร็งปอด

การผ่าตัดมะเร็งปอดโดยการส่องกล้อง

การผ่าตัดส่องกล้องในช่องอกยังมีที่ใช้ในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งระยะแพร่กระจายไปที่เยื่อหุ้มปอดหรือเยื่อหุ้มหัวใจ (Pleural or pericardial metastasis) ก่...

การรักษามะเร็งปอดด้วยรังสีรักษา

การรักษามะเร็งด้วยการฉายรังสีซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยนิยมใช้รังสีเอ็กซ์ (X-ray) พลังงานสูงในการรักษา มีเป้าหมายเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง โดยทั่วไปการฉายรั...
การบริหารทรวงอกด้วยตนเอง

การบริหารทรวงอกด้วยตนเอง

การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดด้วยการออกกำลังกายเป็นวิธีการรักษาที่สำคัญอย่างยิ่งในผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด
ยาภูมิคุ้มกันบำบัด

การดูแลตนเองระหว่างได้ยาภูมิคุ้มกันบำบัด

ยารักษามะเร็งออกฤทธิ์เชิงระบบล้วนมีผลข้างเคียง ซึ่งรบกวนคุณภาพชีวิต ความรู้เรื่องผลข้างเคียงของยาเชิงระบบ และการดูแลตนเองขณะได้รับยาจึงมีความสำคัญก...