ผู้ป่วยมะเร็งกับการออกกำลังกาย 4.8/5 (10)

การออกกำลังกายที่เหมาะสมและพอดีจะส่งผลดีต่อคนไข้มะเร็ง ในแง่ของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รักษามวลกล้ามเนื้อแล้ว ยังสามารถช่วยลดผลข้างเคียงต่อภาวะหลอดเลือดหัวใจที่เกิดจากการรักษาได้อีกด้วย

กรุณาให้คะแนน