ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยมะเร็ง 5/5 (4)

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยมะเร็งหรือบุคคลทั่วไปก็ตามก็ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ขาดไม่ได้ เพราะวัคซีนจะช่วยป้องกันหรือบรรเทาการเกิดโรคอื่น หากมีข้อสงสัยว่าวัคซีนไหนไม่สามารถฉีดได้บ้าง ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ เพราะแต่ละบุคคลก็จะมีปัจจัยที่ต้องใช้ดูประกอบว่าสามารถฉีดวัคซีนอะไรได้หรือไม่ที่แตกต่างกัน

การฉีดวัคซีนสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ทำได้หรือไม่

การฉีดวัคซีนสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง มีความสำคัญอย่างไร

ทุกคนควรได้รับวัคซีน ไม่ว้าจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือไม่ ยิ่งในผู้ป่วยมะเร็งการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ยิ่งจะทำให้อาการแย่ลง อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้ ดังนั้นก่อนฮีดวัคซ๊นควรปรีกษาแพทย์เพื่อรับวัคซีนในเวลที่เหมาะสมกับโรค

กรุณาให้คะแนน