รู้จักกับโรคมะเร็งปอด 4.78/5 (27)

มะเร็งปอด เป็นโรคที่น่ากลัวเมื่อเปรียบเทียบมะเร็งชนิดอื่น ๆ จากข้อมูลล่าสุดในปี 2018 ประมาณการณ์ว่า ในแต่ละปีมีผู้ป่วยมะเร็งปอดใหม่ 2.1 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตถึง 1.7 ล้านคนทั่วโลก ในประเทศไทยมีผู้ป่วยใหม่ประมาณปีละ 24,000 คน ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าเก่า ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแทนมะเร็งตับและท่อน้ำดี และผู้ป่วยก็มักจะมาในช่วงระยะแพร่กระจาย จึงมีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับสอง แบบเฉือนกับอันดับหนึ่งอย่างมะเร็งตับเพียงนิดเดียว

โรคมะเร็งปอด และชนิดต่าง ๆ ของโรคมะเร็งปอด

มะเร็งปอด
ภาพประกอบ มะเร็งปอด

เรียบเรียงโดย นพ.ศิวัช ศักดิ์เดชยนต์
อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็ง

หากเอ่ยถึง โรคมะเร็งปอด สิ่งที่นึกถึงก็มักจะรู้สึกว่าน่ากลัวอันตรายจนบางคนไม่อยากรับรู้ถึงมันแต่ในความเป็นจริงหากเรากลัวเรายิ่งต้องรู้ให้มากและปฏิบัติตนในการป้องกันและรักษาตัวให้ถูกจึงจะปลอดภัยมะเร็งป้องกันและรักษาได้หากรู้จักมันดีพอ

ทั้งนี้ ในประเทศไทยมะเร็งปอดพบเป็นอันดับที่ 2 ในเพศชาย รองจากมะเร็งสำไส้ และพบได้เป็นอันดับที่ 4 ในเพศหญิงรองจากมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลำไส้ ตามลำดับ  โดยมีผู้ป่วย 2 ใน 3 ที่มักเป็นในผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี ซึ่งปัจจัยที่พบว่ามีผลต่ออัตราการรอดชีวิต (prognostic factor) ได้แก่ สภาพร่างกายของผู้ป่วย, อัตราการลดลงของน้ำหนักตัว และระยะของโรคที่พบ

โรคมะเร็งปอด
ภาพประกอบ มะเร็งปอด

โรคมะเร็งปอดเกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์เนื้อเยื่อของปอดที่ผิดปกติ เปลี่ยนไปเป็นเซลล์ที่มีความดุร้ายมากขึ้น สามารถลุกลามกัดกินเนื้อเยื่อปกติข้างเคียง และสามารถแพร่กระจายไปสู่อวัยวะอื่นได้ ทั้งนี้มักจะมีหลายคนสับสนระหว่างมะเร็งต้นกำเนิดจากปอด กับมะเร็งจากอวัยวะอื่น ๆ กระจายมายังปอด ซึ่งโดยปกติเราจะเรียกชนิดมะเร็งจากจุดกำเนิดของมันเท่านั้น

กรุณาให้คะแนน