PM2.5 ฝุ่นจิ๋ว ฝุ่นร้าย ภัยใกล้ตัว 4.6/5 (10)

PM2.5 หมายถึงฝุ่นขนาดจิ๋วที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางแค่ไม่เกิน 2.5 ไมครอนเท่านั้น และด้วยความที่มีขนาดเล็กมาก จึงสามารถแทรกซึมเข้าไปยังระบบต่าง ๆ ของร่างกายได้โดยง่าย ทำให้เกิดโทษกับร่างกายได้เป็นอย่างมาก

PM2.5 ฝุ่นขนาดจิ๋วภัยใกล้ตัว

PM2.5 อันตรายอย่างไร

อันตรายของฝุ่น PM 2.5 นั้นอยู่ที่อนุภาคที่มีขนาดเล็กของมัน ซึ่งจะแทรกซึมลงไปได้ทั้งในชั้นผิวหนัง และอวัยวะสำคัญของร่างกาย โดยเฉพาะที่ปอด จนมีผู้เสียชีวิตมากถึง 50,000 คนต่อปี

กรุณาให้คะแนน