การประเมินระยะของโรคมะเร็งปอด 4.4/5 (5)

โรคมะเร็งปอดนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายระยะ ซึ่งก็มีหลายปัจจัยในการแบ่งระยะต่าง ๆ ของโรคออกมาเช่นกัน

ประเมินระยะของโรคมะเร็งปอดได้อย่างไร

ทำไมต้องมีการประเมิน ระยะของโรคมะเร็งปอด

หากสามารถประเมินได้อย่างถูกต้องว่าโรคมะเร็งนั้นอยู่ในระยะไหน ก็จะเข้าใจกลไกของเซลล์มะเร็ง ซึ่งจะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพดีขึ้นตามไปด้วยนั่นเอง

กรุณาให้คะแนน