ผู้รับชัยชนะ ยังไม่มีการให้คะแนน

ผู้รับชัยชนะ (Survivorship) ผู้หายขาดจากโรคมะเร็ง

ผู้อยู่รอด ต้องมีการดูแลตัวเองต่อในระยะยาว

แม้ว่าท่านจะเป็นผู้รับชัยชนะมาแล้ว และสามารถรักษามะเร็งจนหายขาดได้แล้ว แต่พฤติกรรมในการใช้ชีวิตบางอย่างอาจส่งผลให้เกิดมะเร็งอีกครั้งได้ง่าย จึงต้องมีการพูดคุยกับแพทย์อยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อหาแนวทางในการเป็นผู้รอดชีวิตต่อไป โดยไม่ต้องเจอกับโรคมะเร็งอีกครั้ง

กรุณาให้คะแนน