การส่องกล้องหลอดลม (Flexible Bronchoscopy)

การส่องกล้องขนาดเล็กเข้าไปในทางเดินหายใจ ผ่านทางจมูกหรือช่องปากเพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคหรือรักษาโรคทางระบบการหายใจ

โครงการวิจัยทางเลือกของผู้ป่วยโรคมะเร็ง

โครงการวิจัยในโรคมะเร็ง เป็นการศึกษาแนวทางการรักษาใหม่เพื่อเปรียบเทียบกับการรักษาที่มีอยู่เดิม

การตรวจอัลตร้าซาวด์หลอดลมสำหรับผู้ป่วย

การตรวจอัลตร้าซาวด์หลอดลมสำหรับผู้ป่วย มีขั้นตอนอย่างไร และมีวิธีเตรียมความพร้อมก่อนอัลตร้าซาวด์อย่างไรได้บ้าง

การผ่าตัดมะเร็งปอดโดยการส่องกล้อง

การผ่าตัดมะเร็งปอดโดยการส่องกล้อง เทคโนโลยีใหม่ในการรักษา ที่ใช้ในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งระยะแพร่กระจายไปที่เยื่อหุ้มปอดหรือเยื่อหุ้มหัวใจ

การรักษามะเร็งปอดด้วยรังสีรักษา

การรักษามะเร็งปอดด้วยรังสีรักษา ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ขั้นตอนการรักษาเป็นอย่างไร และอาจจะเกิดผลข้างเคียงอะไรขึ้นได้บ้าง

หลักการจัดและกำหนดอาหารในผู้ป่วยมะเร็ง

การกำหนดและจัดอาหารในผู้ป่วยมะเร็ง โดยนักวิชาการ วิธีการคำนวณสารอาหารที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยแต่ละคนต้องทำอย่างไรบ้าง

กินอย่างไรเมื่อเกิดผลข้างเคียงจากการรักษามะเร็ง

การใช้เคมีบำบัด การฉายแสง การเพิ่มภูมิต้านทานร่างกายและการผ่าตัด จะมีผลต่อระบบการย่อย การดูดซึม กระบวนการ metabolism  และเกิดอาการข้างเคียง