ควันบุหรี่มือสาม อย่าคิดว่าไม่เป็นไร ยังไม่มีการให้คะแนน

ควันบุหรี่มือสาม อันตรายที่ตกค้าง อย่าคิดว่าไม่เป็นไร

Third-hand Smoke

ควันบุหรี่มือสาม คือสารพิษตกค้าง

ควันบุหรี่มือสาม ก็คือสารพิษที่หลงเหลือตกค้างมาจากควันบุหรี่ แม้ควันบุหรี่จะจางหายไปแล้วหลายวัน แต่สารพิษตกค้างเหล่านี้ก็จะยังคงเหลืออยู่ต่อไปนานอีกหลายเดือน และยังสามารถทำให้ผู้สัมผัสกับควันบุหรี่มือสามเหล่านี้เกิดโรคต่าง ๆ ได้อีกด้วย

กรุณาให้คะแนน