การตรวจอัลตร้าซาวด์หลอดลมสำหรับผู้ป่วย 4.5/5 (4)

การตรวจอัลตร้าซาวด์หลอดลม เป็นการตรวจตามปกติประจำที่ช่วยให้แพทย์สามารถตรวจวินิจฉัยภายในช่องอกได้โดยใช้ท่อที่มีความยืดหยุ่นที่ส่วนปลายของท่อมีหัวตรวจอัลตร้าซาวด์สำหรับถ่ายภาพต่อมน้ำเหลืองในช่องอกและส่วนอื่นบริเวณใกล้เคียง

TH-5339_Exp._30072022

Tags: ,

กรุณาให้คะแนน