การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปอด (Lung Cancer Screening) 4.33/5 (6)

การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปอด (Lung Cancer Screening)

เรียบเรียงโดย นพ. ชวลิต ชยางศุ
อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็ง

ทุกคนคงกลัวคำว่ามะเร็ง และไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วย…จริงไหม?
แล้วเราจะมีวิธีป้องกันได้อย่างไร

การป้องกันสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ คือ

 1. การป้องกันระดับปฐมภูมิ (primary prevention)
  ซึ่งคือ การจัดการเอาปัจจัยเสี่ยงต่อมะเร็งออกไป ได้แก่ การฉีดวัคซีน เอชพีวี เพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูก การฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี เพื่อป้องกันโรคตับแข็งอันนำไปสู่มะเร็งตับ ในส่วนของมะเร็งปอดนั้นที่สำคัญ คือ การไม่สูบบุหรี่และหยุดสูบบุหรี่…ใครที่ยังสูบบุหรี่อยู่บ้าง หยุดเถอะครับ…เชื่อหมอ (สายด่วนเลิกบุหรี่ โทร.1600)
  2. การป้องกันระดับทุติยภูมิ (secondary prevention)
  คือ การตรวจหาและให้การรักษาตั้งแต่โรคมะเร็งยังไม่แสดงอาการ เมื่อพบเร็วก็หายขาดได้ การป้องกันระดับนี้ก็คือความหมายของการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งนั่นเองครับ
มะเร็งปอด

การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งที่มีหลักฐานสนับสนุนว่ามีประโยชน์และแนะนำให้ทำ ได้แก่ มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งปอด

ในปัจจุบันการคัดกรองโรคมะเร็งปอด เราใช้วิธีตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องอกแบบใช้รังสีขนาดต่ำ หรือ Low Dose CT (LDCT) ซึ่งจะให้ภาพ 3 มิติบริเวณปอดที่มีรายละเอียดดี สามารถตรวจพบจุดหรือก้อนเล็ก ๆ ได้ โดยใช้ปริมาณรังสีที่ไม่สูงและไม่ต้องฉีดสารทึบแสง

การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปอด

LDCT มีข้อมูลที่ช่วยลดอัตราตายจากโรคมะเร็งปอดได้ 15-20% เมื่อเปรียบเทียบกับการทำเอกซเรย์ปอดแบบปกติโดยแนะนำให้ทำปีละ 1 ครั้ง เฉพาะผู้ที่มีข้อบ่งชี้เหล่านี้ ได้แก่

 • มีอายุตั้งแต่ 55 ปีจนถึง 80 ปี
 • ยังสูบบุหรี่อยู่ และโดยเฉลี่ยมากกว่า 30 ซองต่อปี
 • ถ้าเลิกสูบบุหรี่แล้ว ต้องเลิกมาไม่นานเกิน 15 ปี
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง และพร้อมที่จะรับการรักษาด้วยการผ่าตัดได้ กรณีที่พบความผิดปกติจากการคัดกรอง

เห็นไหมครับว่าปัจจุบันเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถช่วยเราห่างไกลจากโรคมะเร็งปอดได้ แต่อย่าลืมนะครับ สิ่งสำคัญที่สุดคือการไม่สูบบุหรี่นั่นเอง

TH-3886_EXP_31102021

Tags:

กรุณาให้คะแนน