มะเร็งปอด ชนิดที่ไม่ใช่เซลล์เล็ก (Non-Small Cell Lung Cancer) 4.88/5 (16)

มะเร็งปอด ชนิดที่ไม่ใช่เซลล์เล็ก ( Non-small cell lung cancer หรือ NSCLC ) สามารถแบ่งระยะได้โดยการใช้ระบบ TNM staging คือ การดูจากขนาดและตำแหน่งของก้อนมะเร็งตั้งต้น จำนวนและตำแหน่งของต่อมน้ำเหลืองบริเวณเดียวกับก้อนมะเร็ง และการกระจายตัวของมะเร็งไปยังอวัยวะอื่น โดยมีการแบ่งระยะไว้ทั้งหมด 6 ระยะ

การแบ่งระยะของ มะเร็งปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์เล็ก

มะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก

มะเร็งที่ไม่ใช่เซลล์เล็ก พบบ่อยใน มะเร็งปอด

          มะเร็งปอด ชนิดที่ไม่ใช่เซลล์เล็กนั้น อาจจะเกิดได้ในหลายระบบของร่างกาย แต่สำหรับในปอดมีโอกาสพบได้มากถึง 85% เลยทีเดียว นับว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมาก ในการรักษาก็จะต้องมีการประเมินระยะและอาการของโรคอย่างละเอียด ก่อนที่จะกำหนดแนวทางในการรักษาต่อไป

Tags: , , , , ,

กรุณาให้คะแนน