มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก คืออะไร 4.77/5 (13)

          มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก ( Small cell lung cancer หรือ SCLC ) หมายถึง เซลล์ของมะเร็งชนิดนั้นมีขนาดเล็ก พบได้ประมาณ 10-15% มักจะมีโอกาสในการแพร่กระจายได้มากกว่ากลุ่มที่ไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็ก แต่ก็ตอบสนองต่อการรักษาได้ดีด้วยเช่นเดียวกัน การแบ่งระยะของโรค สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระยะ คือ ระยะจำกัดของขนาดมะเร็ง (Limited stage)  หรือ  ระยะการแพร่กระจาย (Extensive stage) 

มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก คืออะไร แบ่งออกได้เป็นกี่ระยะ

มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก

มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก รักษาได้

          การรักษา มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก สามารถทำได้โดยการฉายรังสีได้ใน ระยะเริ่มต้น (Early Cancer) เพื่อการรักษาให้หายขาด แต่หากเป็นระยะแพร่กระจาย (Advanced Cancer) แล้วก็จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ว่าควรใช้วิธีใดร่วมกันเพื่อให้ร่างกายของผู้ป่วยมีความแข็งแรงขึ้นได้มากที่สุด วัตถุประสงค์ของการรักษา เพื่อประคับประคอง (Palliative) เพิ่มระยะการอยู่รอด เพิ่มคุณภาพชีวิตและควบคุมอาการของโรค

Tags: , , , , , , ,

กรุณาให้คะแนน