ภาวะโลหิตจางจากยาเคมีบำบัด 4.5/5 (2)

          สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด ที่รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด อาจเกิดภาวะโลหิตจางจากยาเคมีบำบัดได้ สาเหตุเกิดจากยาเคมีบำบัดมีผลต่อเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย โดยเฉพาะที่มีการแบ่งตัวตลอดเวลา โดยมีอาการตั้งแต่ไม่มาก หลายระดับ มาดูลักษณะอาการ และการปฏิบัติตัวเองหากเกิดภาวะอาการดังกล่าว ดังนี้

กรุณาให้คะแนน