ยืดกล้ามเนื้อสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัด

หลังจากผ่าตัดทรวงอก ผู้ป่วยทำให้หลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวบริเวณที่เจ็บและบริเวณใกล้เคียง จนทำให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นลดลง

วิธีการดูแลตนเองหากเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาเคมีบำบัด

ผลข้างเคียงจากยาเคมีบำบัด ขึ้นกับสูตรและขนาดของยาเคมีบำบัด รวมทั้งสุขภาพและโรคประจำตัวของคนไข้แต่ละราย ทำให้เกิดผลข้างเคียงได้มากน้อยแตกต่างกัน ไม่...

วิธีการดูแลตนเองหากเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยามุ่งเป้า

ยามุ่งเป้าจะเป็นยาที่ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะ ทำให้มีผลข้างเคียงต่อเซลล์ปกติน้อยกว่ายาเคมีบำบัด แต่ก็สามารถเกิดผลข้างเคียงจากการใช...
ยาภูมิคุ้มกันบำบัด

วิธีการดูแลตนเองหากเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาภูมิคุ้มกัน...

แม้ว่ายาจะออกฤทธิ์โดยการเพิ่มการทำงานของภูมิคุ้มกันของร่างกายเฉพาะกับเซลล์มะเร็ง แต่ก็พบว่ายาอาจมีการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ทำงานมากกว่าที่...
โครงการวิจัยโรคมะเร็ง

โครงการวิจัยในโรคมะเร็ง ทางเลือกของผู้ป่วยโรคมะเร็ง

โครงการวิจัยในผู้ป่วยโรคมะเร็ง จึงเป็นการศึกษาถึงแนวทางการรักษาใหม่ เพื่อเปรียบเทียบกับการรักษามาตรฐานที่มีอยู่เดิม ที่จำเพาะกับชนิดของมะเร็ง หรือร...
อ่านต่อ 4.83/5 (12)
ผู้รับชัยชนะ มะเร็งปอด

ผู้รับชัยชนะ

ผู้รับชัยชนะ คือ ผู้ที่ที่เคยเป็นมะเร็ง แล้วรักษาจนหายขาด จนรอดชีวิต โดยมีเงื่อนไขคือ ตรวจไม่พบการกลับมาเป็นซ้ำ
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยมะเร็ง

สำหรับคนไข้มะเร็ง หากมีการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่อาจจะทำให้อาการของคนไข้แย่ลง การฉีดวัคซีนสำหรับคนไข้มะเร็งจึงช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้