วิธีการดูแลตนเองหากเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาเคมีบำบัด

ผลข้างเคียงจากยาเคมีบำบัด ขึ้นกับสูตรและขนาดของยาเคมีบำบัด รวมทั้งสุขภาพและโรคประจำตัวของคนไข้แต่ละราย ทำให้เกิดผลข้างเคียงได้มากน้อยแตกต่างกัน ไม่ใช่คนไข้ที่ได้รับยาเคมีบำบัดทุกคน จะต้องเกิดผลข้างเคียงเสมอไป และไม่ได้เกิดกับยาเคมีบำบัดทุกชนิด

วิธีการดูแลตนเองหากเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยามุ่งเป้า

ยามุ่งเป้าจะเป็นยาที่ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะ ทำให้มีผลข้างเคียงต่อเซลล์ปกติน้อยกว่ายาเคมีบำบัด แต่ก็สามารถเกิดผลข้างเคียงจากการใช...
ยาภูมิคุ้มกันบำบัด

วิธีการดูแลตนเองหากเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาภูมิคุ้มกัน...

แม้ว่ายาจะออกฤทธิ์โดยการเพิ่มการทำงานของภูมิคุ้มกันของร่างกายเฉพาะกับเซลล์มะเร็ง แต่ก็พบว่ายาอาจมีการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ทำงานมากกว่าที่...
โครงการวิจัยโรคมะเร็ง

โครงการวิจัยในโรคมะเร็ง ทางเลือกของผู้ป่วยโรคมะเร็ง

โครงการวิจัยในผู้ป่วยโรคมะเร็ง จึงเป็นการศึกษาถึงแนวทางการรักษาใหม่ เพื่อเปรียบเทียบกับการรักษามาตรฐานที่มีอยู่เดิม ที่จำเพาะกับชนิดของมะเร็ง หรือร...
ผู้รับชัยชนะ มะเร็งปอด

ผู้รับชัยชนะ

ผู้รับชัยชนะ คือ ผู้ที่ที่เคยเป็นมะเร็ง แล้วรักษาจนหายขาด จนรอดชีวิต โดยมีเงื่อนไขคือ ตรวจไม่พบการกลับมาเป็นซ้ำ
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยมะเร็ง

สำหรับคนไข้มะเร็ง หากมีการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่อาจจะทำให้อาการของคนไข้แย่ลง การฉีดวัคซีนสำหรับคนไข้มะเร็งจึงช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้
มะเร็งเจ็บทำไมไม่จบ

มะเร็งเจ็บ ทำไมไม่จบ

วัตถุประสงค์ในการรักษามะเร็ง เพื่อหายขาด เพื่อลดอาการ เพื่อให้คุณภาพชีวิตดีมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะของตัวโรคที่เป็นในปัจจุบัน